Post views: counter

स्वातंत्र्य चळवळीतील प्रमुख नेत्यांची नावे

 ● स्वातंत्र्य चळवळीतील प्रमुख नेत्यांची नावे ●

१) सुभाषचंद्र बोस ------------------------ नेताजी
२) रविंद्रनाथ टागोर ---------------------- गुरुदेव
३) पंडित जवाहरलाल नेहरू ------------ चाचा
४) मोहनदास करमचंद गांधी ----------- राष्ट्रपिता
५) मोहनदास करमचंद गांधी ----------- महात्मा
६) महात्मा गांधी ------------------------- बापू
७) खान अब्दुल गफार खान -------------सरहद्द गांधी
८) खान अब्दुल गफार खान ------------ बादशहाखान
९) विनोबा भावे ------------------------- आचार्य
१०) जे. बी. कृपलानी -------------------- आचार्य
११) बाळ गंगाधर टिळक --------------- लोकमान्य
१२) चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ---------- राजाजी
१३) वल्लभभाई पटेल ------------------- सरदार

१४) पं. मदन मोहन मालवीय ----------- महामानव
१५) जगजीवनराम  --------------------- बाबू
१६) डॉ. राजेंद्र प्रसाद  ------------------ बाब
१७) सी. एफ. अँड्र्यूज ----------------- दीनबंधू
१८) चित्तरंजन दास -------------------- देशबंधू
१९) जयप्रकाश नारायण -------------- लोकनायक
२०) जयप्रकाश नारायण -------------- जे.पी.
२१) अरqवद घोष --------------------- योगी
२२) पांडुरंग सदाशिव साने ----------- साने गुरुजी
२३) राममोहन रॉय -------------------- राजा
२४) नाना पाटील ---------------------- क्रांतिसिंह
२५) विनायक दामोदर सावरकर ---- स्वातंत्र्यवीर
२६) टिपू सुलतान --------------------- म्हैसूरचा वाघ
२७) लाला लजपतराय ---------------- शेर-ए-पंजाब
२८) राणी लक्ष्मीबाई ------------------ झाशीची राणी
२९) दादाभाई नौरोजी ---------------- पितामह
३०) सी. एन. अण्णादुराई ------------ आण्णा
३१) शेख मुजीबूर रेहमान ----------- वंगबंधू
३२) रत्नाप्पा कुंभार ------------------ देशभक्त
३३) वल्लभभाई पटेल --------------- पोलादी लोहपुरुष