Post views: counter

लार्ड मेयो (1869 ते 72)


लार्ड मेयो (1869 ते 72) च्या काळातील महत्वाच्या घटना 


वित्त विकेंद्रीकरण लागु केले
1871 - ब्रिटिश काळात भारतात प्रथमच जनगणना करण्यात आली.
1872 - नेटिव्ह सिविल मेरेज अक्ट
         - कायदा पास करण्यासाठी केशक्वचंद्र सेन यांचे योगदान महत्वाचे आहे
         - अंदमान या बेटावर मेयोचा शेरअली या पठानाने खून केला याला कारणीभूत घटना वहाबी चळवळ होय
         - राजकोट कॉलेज - काठियावाड़
         - मेयो कॉलेज - अजमेर
         -वरील कोलेजांची स्थापना मेयोने संस्थानिकांच्या मुलाना राजकीय प्रशिक्षण व् शिक्षण देण्यासाठी स्थापना केलि.